กิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษแบบ New Normal

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนบ้านสันถนนจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษแบบ New Normal โดยให้สภานักเรียนเป็นตัวแทนของนักเรียนในการนำเทียนพรรษาถวายวัดบ้านสันถนนเหนือและวัดบ้านสันถนนใต้ เพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและสืบสานประเพณีเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสืบไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น