ข้อมูลการติดต่อ🎁

ที่อยู่ เลขที่ 17 หมู่ที่ 1 บ้านสันถนนเหนือ ตำบลศรีเมืองชุม
อำเภอแม่สาย จ.เชียงราย
รหัสไปษณีย์ 57130

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
โทรศัพท์ : 053-668301
เว็บไซต์ : www.santhanon.ac.th
E-mail : santhanonschool@gmail.com