ผลงานของโรงเรียนบ้านสันถนน ในการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัด สุโขทัย

Read more

ผลงานของโรงเรียนบ้านสันถนน ในการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัด สุโขทัย

Read more

ผลงานของโรงเรียนบ้านสันถนน ในการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัด สุโขทัย

Read more